Samen aan de slag met aanpak wateroverlast Simpelveld en Bocholtz.

Hierbij nodigen wij, de gemeente Simpelveld en Waterschap Limburg, u graag uit voor de derde informatieavond op 16 of 18 april ‘Samen aan de slag met aanpak wateroverlast Simpelveld en Bocholtz’. We praten u bij over de aanpak van wateroverlast en het maatregelenpakket dat we daarvoor samengesteld hebben. U bent van harte welkom!

  • In Simpelveld in Café Oud-Zumpelveld, op dinsdagavond 16 april 2024, van 19:00 tot 21:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur).
  • In Bocholtz in Café Oud Bocholtz, op donderdagavond 18 april 2024, van 19:00 tot 21:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur).

Stand van Zaken

In oktober jl. hebben wij tijdens de bewonersavond met u gesproken over de voortgang van de verkenning en mogelijke oplossingsrichtingen. Alle mogelijke maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast hebben we met u doorgelopen. Hieruit volgt een maatregelenpakket waarbij de wateroverlast vergaand wordt beperkt. Dit maatregelenpakket leggen we graag aan u voor op dinsdag 16 april of donderdag 18 april.  

Opzet van de bijeenkomst 

We starten met een korte presentatie waarin het maatregelenpakket toegelicht wordt. Aansluitend kunt u bij verschillende tafels vragen stellen over de mogelijke maatregelen. Er worden iedere avond verschillende gebiedstafels ingericht. Er zijn verschillende medewerkers van de gemeente en het waterschap aanwezig bij de tafels om uw vragen te beantwoorden.  

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten door het aanmeldformulier in te vullen op de website van Waterschap Limburg(externe link)

Op die website kunt u eventueel ook een account aanmaken. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondom dit project. Heeft u vooraf al ideeën of vragen, dan kunt u deze al stellen op het aanmeldformulier.

Bent u verhinderd, maar wilt u toch op de hoogte gehouden worden van het project? Dan kunt u alle informatie na 18 april teruglezen op de projectpagina.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ad Jereskes van Waterschap Limburg via +31 654703204, of u kunt een e-mail sturen naar A.Jereskes@waterschaplimburg.nl

Graag tot ziens op 16 of 18 april!