Alle stemgerechtigde personen ontvangen per post de stempas(sen). Met de stempas(sen) kunt u zelf bij een stembureau stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. 

De bezorging van de stempassen is op 14 februari gestart. U ontvangt uiterlijk op 1 maart 2023 een envelop met uw stempas(sen). Uiterlijk 13 maart krijgt u de kandidatenlijst met aanvullende informatie over de stemlocaties thuisbezorgd. 

Vervangende stempas

Heeft u op 1 maart uw stempas nog steeds niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan hier via onze website tot en met vrijdag 10 maart. De stempas wordt dan bij u thuisbezorgd. Of u vraagt persoonlijk de stempas aan in het gemeentehuis. Maak hiervoor online een afspraak of bel 045 544 8383. Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.