Beroep op Simpelveld om noodopvangplekken te realiseren

Dit is het tweede artikel in deze reeks. Het eerste artikel verscheen in de Troebadoer van 30 april, week 18. Wij houden u zo snel en actueel als mogelijk via de Troebadoer, hier op onze website en Social Media op de hoogte van de ontwikkelingen in onze gemeente.

Blijvende nood aan opvangplekken in de regio

Hoewel in het recente regeerakkoord wordt gesproken over het intrekken van de Spreidingswet, is deze wet momenteel nog steeds van kracht. Er is nog steeds een meerderheid in de Eerste Kamer die achter deze wet staat. De Spreidingswet blijft daarmee het geldige uitgangspunt op basis waarvan wij in onze regio en onze provincie, vorm geven aan de opvang-opgave.

Omdat de nood aan opvangplekken in onze regio onverminderd groot blijft heeft ook Simpelveld de opdracht om te zoeken naar mogelijkheden om asielzoekers op te vangen. De kosten van deze noodopvang komen niet ten laste van onze gemeente, maar worden volledig betaald door het Rijk. Deze opvang is nodig omdat ook de doorstroom van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), die momenteel naast asielzoekers in de opvangcentra verblijven, niet optimaal is.  

Welke verplichtingen heeft gemeente Simpelveld nog meer ten aanzien van de asielopgave

Naast de verplichtingen vanuit de Spreidingswet hebben wij ook de opdracht om statushouders te huisvesten. Dit aantal wordt jaarlijks vastgesteld. Voor de eerste helft van 2024 hebben wij de plicht om 11 statushouders te huisvesten. Aangevuld met het restant nog te plaatsen statushouders uit 2023 (10 statushouders) moeten er in 2024 in ieder geval nog 21 statushouders definitief gehuisvest worden. Dit aantal wordt nog vermeerderd met de taakstelling voor de 2e helft 2024 (naar verwachting ook rond de 11 statushouders). Deze taakstelling staat los van de opgave waar gemeenten aan moeten voldoen naar aanleiding van de Spreidingswet.

Mocht het in de toekomst nodig zijn dan zullen wij voor zowel de gemeenteraad als voor onze inwoners bijeenkomsten organiseren waar het mogelijk is om vragen te stellen en uw betrokkenheid bij de asielopgave te tonen.