In Nederland zijn er verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste en Tweede kamer, het Europees Parlement en de Waterschappen.

Elke inwoner die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder is, mag stemmen.Voorwaarde is dat de kiezer in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Dat geldt niet voor de kiesgerechtigden bij de gemeenteraad- en waterschapsverkiezingen. Als zij voldoen aan de eisen, mogen ook niet-Nederlandse mensen hun stem uitbrengen.

Uw stemt telt!

Uw stemrecht is een waardevol democratisch recht. Tijdens een verkiezing kunt u met uw stem mede bepalen wie de komende periode de inwoners van Simpelveld, Limburg, Nederland of Europa vertegenwoordigen.

De volksvertegenwoordigers van de diverse bestuursorganen nemen veel beslissingen waar u mee te maken krijgt. Denk onder andere aan veiligheid op straat, zorg, verkeer, onderwijs, economie en milieu. Beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor uw leefomgeving, uw buurt of uw belastingbijdrage.
 

#elkestemtelt

Heeft deze informatie u geholpen?