Belangrijke telefoonnummers en meldpunt

Belangrijke telefoonnummers en meldpunt

Alarmnummers

Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties

Brandweer 088 450 74 50
Politie (lokaal tarief) 0900 88 44
Dierenambulance  (€ 0,50/min.) 0900 443 32 24
Huisartsenpost (045) 577 88 44
Gemeentehuis (045) 544 83 83
Wachtdienst openbare werken
(spoed buiten kantooruren)
06 53 50 31 29

Overige belangrijke telefoonnummers

M. (Meld misdaad anoniem) 0800 70 00

Storingsnummers

Nationaal storingsnummer gas en stroom 0800 90 09
Kabel (€ 0,10/min.) 0900 18 84
Water 043 3090909

Telefonische hulpdiensten

Kindertelefoon (gratis) 0800 04 32
Korrelatie (€ 0,15/min.) 0900 14 50
Sensoor (€ 0,05/min.) 0900 07 67
Veilig Thuis 0800 20 00
Ondersteuning jeugd tot 18 jaar 06 38 75 75 41
Buiten kantoortijden Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg (043) 604 57 77
Meldpunt zorgwekkend gedrag 0800 12 05

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: meldpunt.wvggz@simpelveld.nl. Vermeld:
- uw voorletters en achternaam
- uw telefoonnummer
- de situatie waar u zich zorgen om maakt

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan uw huisarts of 112