Afvaldumpingen: meld het!

Dit is een oud bericht.

Mogelijk heeft u het tijdens een wandeling wel eens aangetroffen. Een hoop afval gedumpt in de bosjes of naast een wandelpad. 

Helaas gebeurt dit regelmatig in onze mooie natuurrijke gemeente. Het gevolg is dat de natuurlijke omgeving ontsierd en mogelijk beschadigd wordt en de leefbaarheid onder druk komt te staan. Bovendien kan er milieuschade optreden en moeten er kosten gemaakt worden om de rommel op te ruimen. Daarom treden wij op tegen deze afvaldumpingen. 

Afval dumpen is verboden

Onze Verordening op de fysieke leefomgeving verbiedt het om afval te dumpen. In veel gevallen kunnen wij achterhalen wie de overtreder is. In dat geval zullen wij de kosten van het opruimen van het afval altijd op hem of haar verhalen. Deze kosten kunnen in de honderden Euro’s lopen. Omdat het dumpen van afval ook een strafbaar feit is kunnen wij in sommige gevallen ook aangifte doen bij de politie. 

Wij zijn daarvan voor een belangrijk deel afhankelijk van meldingen van u. Als u gedumpt afval aantreft kunt u dat melden bij de gemeente op telefoonnummer 045 5448383 of via de mail info@simpelveld.nl. U kunt dit ook online via onze eigen website melden. Als u heeft gezien wie het afval heeft gedumpt of hoe dat gebeurd is, dan kunt u dat ook melden. Meestal gaat een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente naar de locatie om daar een onderzoek in te stellen. 

Samen werken wij aan het behoud van onze mooie omgeving.