Steeds vaker worden wij geconfronteerd met graffiti/stickers in de openbare ruimte. 

Inhoudelijk worden de teksten extremer en in veel gevallen zelfs aanstootgevend. Wij betreuren deze tendens en beseffen dat dit negatief bijdraagt aan de veiligheidsbeleving en dat dit een verrommeling is van onze mooie kernen. Daarnaast kost het veel geld om de leuzen en graffiti te verwijderen. Mede op verzoek van diverse inwoners streven wij ernaar de teksten zo snel mogelijk te laten verwijderen. 

Niet alle objecten in de openbare ruimte die beklad zijn, zijn gemeentelijk eigendom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bushokjes, elektriciteitskasten, viaducten, etc. Wij kunnen en mogen niet zomaar op andermans eigendom reinigingswerkzaamheden uitvoeren. Vandaar dat wij goede afspraken willen maken met de betreffende eigenaren/instanties om ook deze objecten te ontdoen van deze leuzen en stickers.  

Mocht u (aanstootgevende) teksten/stickers binnen de openbare ruimte tegenkomen, vragen wij u dit hier te melden via onze website. Het helpt ons als u een foto en exacte locatie toestuurt.