Gemeente Voerendaal gaat in de periode van 30 januari tot en met 8 februari een nieuwe wegversmalling realiseren in de Wijnstraat, vlak voor de kern Ubachsberg. Dit heeft gevolgen voor het verkeer vanuit Kerkrade / Simpelveld richting Ubachsberg / Wijlre / Voerendaal en andersom.

Om de werkzaamheden aan de wegversmalling te kunnen uitvoeren zal de Wijnstraat in twee richtingen volledig worden afgesloten tussen de Scheepensweg en Ubachsberg (ca. 200 m).

Omleidingen

Doorgaand verkeer vanuit Kerkrade (Imstenraderweg) richting Simpelveld (via de Wijnstraat) in richting van Ubachsberg/Wijlre wordt omgeleid via de Huls / Loevemicherweg / Wissemicherweg / Ubachsberg. Verkeer komende vanuit Ubachsberg / Wijlre / Voerendaal richting Simpelveld/Kerkrade wordt omgeleid via de Veeweg / Weg door het Boschveld / Wijnstraat.

Verkeersmaatregelen

Op cruciale locaties worden overdag verkeersregelaars ingezet. Ook worden duidelijke omleidingsborden geplaatst die het verkeer moeten begeleiden. 

Vragen

De directe bewoners van de Huls/Wijnstraat ontvangen een brief van aannemer Heijmans Infra over de werkzaamheden. Bij eventuele vragen over deze werkzaamheden ten tijde van de uitvoering kunt u zich wenden tot de uitvoerder van Heijmans Infra, de heer Slijpen via Tel 06 19057026 of de projectleider van gemeente Voerendaal, de heer Prumpeler via Tel 06 25390960.