Om mantelzorgers te helpen bij hun zorgta­ken werkt gemeente Simpelveld samen met het Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad. Bij dit Steunpunt kunnen mantelzorgers ondersteuning en hulp krijgen in de vorm van contact met lotgenoten, themalezingen en cursussen.

Doel van deze ondersteuning is het verminderen van de draaglast en het vergroten van de draagkracht van mantelzor­gers. Daarnaast krijgen de bij het Steunpunt ingeschreven mantelzorgers, binnenkort een cadeaubon van € 50,-- te besteden bij lokale ondernemers.

Samen met de andere Parkstad gemeenten en vertegenwoordigers van mantelzorgers bekijkt de gemeente Simpelveld of mantel­zorgers de juiste ondersteuning krijgen en of er in de toekomst andere keuzes gemaakt moeten worden.