Huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis.

U kunt ook zelf een trouwlocatie kiezen voor één dag. Hiervoor dient u een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Als de ruimte geschikt is, wijst het college deze voor één dag aan als trouwlocatie. Houdt u hierbij rekening met de volgende zaken:

  • de huwelijksplechtigheid moet binnen de grenzen van de gemeente Simpelveld liggen
  • de aanwijzing mag niet in strijd zijn met de openbare orde, brandveiligheid, goede smaak en goede zeden
  • openbaarheid moet gewaarborgd zijn
  • in bepaalde gevallen kan een (milieu)vergunning nodig zijn
  • er toiletgelegenheid aanwezig zijn
  • gaat het om een openlucht locatie? Dan moet bij slecht weer een vervangende overdekte locatie aanwezig zijn.
  • Naast de reguliere tarieven voor het voltrekken van huwelijken/partnerschappen kost het in behandeling nemen van het verzoek € 91,70. Bij afwijzing van het verzoek wordt het legesbedrag niet terugbetaald
  • Voor de inrichting en aankleding van de buitengemeentelijke locatie bent u zelf verantwoordelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal eventueel samen met u de locatie inspecteren en toetsen aan de gestelde voorwaarden. Als de locatie niet uw eigendom is, moet de verhuurder/beheerder hierbij aanwezig zijn. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd bellen.

Download hieronder het formulier  “verzoek aanwijzen locatie”

Formulier ingevuld en ondertekend sturen naar:

de burgerlijk stand van de gemeente,
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld

of persoonlijk aan de balie afgeven. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.