Onder het toeziend oog van genodigden, inwoners en ondernemers van Bocholtz knipte wethouder Wiel Schleijpen, samen met projectleider Louis Vankan en landschapsarchitecten Barry Kerckhoffs en Jeroen Verbeek het lint door. Daarna werd er gezamenlijk getoost op de opening van het nieuwe “Hatz va Bóches”. 

“Samen maken we Bocholtz, waar het heerlijk dorps wonen is, waar mensen nog tijd voor elkaar maken, misschien nog met een potje kaarten, maar in ieder geval met muziek, met horeca, gezellige terrasjes tussen water en groen en geweldige evenementen.

Uit zijn speech: "Ik spreek de hoop en verwachting uit dat ook aan de andere pijlers, het versterken van de sociale netwerken en het verder bouwen aan het dorps wonen, de komende jaren op eenzelfde voortvarende manier gezamenlijk met burgers, verenigingen en instellingen gestalte wordt gegeven. Zodat we kunnen zeggen: zo ziet Bocholtz eruit, hier is het goed wonen, leven en werken, met “een hatz voor Bóches“.