De loods wordt 24 maanden gesloten.

Op dinsdag 14 maart 2023 heeft waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider een drugspand aan de Schiffelderstraat in Simpelveld gesloten. Het betreft een loods waarin door de politie harddrugs zijn aangetroffen. De loods is gesloten voor de duur van 24 maanden. 
Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet in samenhang met het zogenoemde Damoclesbeleid. Met de maatregel wordt beoogd het gebruik van het betreffende pand als drugspand te beëindigen en het uit het criminele drugscircuit te halen. Het pand is gesloten en er is een bekendmaking en een aanhangbord op aangebracht die informatie over de sluiting geven en waarop is vermeld waar meldingen over drugscriminaliteit gedaan kunnen worden. 
Met deze maatregel wordt bijgedragen aan het verminderen van drugscriminaliteit en aan de veiligheid en de leefbaarheid in de samenleving.