Wat is het?

Als een woninginstelling (corporatie, woningbedrijf, woningvereniging of woningstichting) of projectontwikkelaar in de gemeente seniorenwoningen wil bouwen, dan kan de gemeente een financiële bijdrage geven voor de bouw van seniorenwoningen. Burgers kunnen hiervoor geen bijdrage krijgen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden waaronder u een financiële bijdrage kunt krijgen, hangen af van de aard en omvang van uw project.

Wat moet ik doen?

De procedure hangt af van de aard en omvang van uw project. Neem hierover eerst contact op met de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Een bouwplan met plattegrond en een situatieschets.