Wij kennen drie soorten regels die betrekking hebben op het plaatsen van verkiezingsborden:

1.    Regels voor aanplakborden
2.    Regels voor driehoeks- of sandwichborden
3.    Regels voor reclame-uitingen

1.    Aanplakborden

In de aanloop naar verkiezingen worden aanplakborden geplaatst door de gemeente op zeven zichtlocaties, waarop politieke partijen hun campagneposters mogen aanplakken. Hiervoor is geen vergunning vereist, maar gelden wel de volgende regels. De locaties voor de aanplakborden zijn:

Kern Bocholtz:

Schoolstraat, op het grasveld (tegenover de woning Schoolstraat 53)
kruising Wilhelminastraat/Julianastraat
kruising Groeneweg/Baneheiderweg

Kern Simpelveld

Rotonde Nijswillerweg/Gaasstraat
kruising Brandstraat/Dr. Ottenstraat
Dorpstraat, grasveldje voor de rotonde

Buurtschap Huls:

Op het speelveldje bij huisnummer 44 
De aanplakborden worden uiterlijk 6 weken vóór de verkiezingsdatum geplaatst. Daarnaast gelden de volgende regels:

 • Per politieke partij mag één poster per locatie worden aangebracht; 
 • De posters mogen maximaal 60 cm hoog en 40 cm breed zijn;
 • Posters mogen niet over andere posters worden heen worden geplakt;
 • Posters worden geplakt met lijm op waterbasis. Gebruik van behanglijm is niet toegestaan; 
 • Partijen dienen zelf te zorgen voor het adequate aanbrengen van de posters en de controle hierop.

2.    Driehoeks- of sandwichborden

Voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden op de openbare weg, heeft u een vergunning nodig. Er zijn vijf standaard routes aangewezen (A t/m E), waarbij per route vijf lantaarnpalen zijn aangewezen als toegestane plaats om een driehoeks- of sandwichbord te plaatsen. Deze routes zijn primair voor evenementen bedoeld, maar deze worden vrijgehouden vanaf 6 weken voorafgaand aan een verkiezingsdatum, zodat politieke partijen hiervan gebruik kunnen maken. 

Voor gemeenteraadsverkiezingen zijn extra routes en lantaarnpalen aangewezen.

Regels bij gemeenteraadsverkiezingen: 

Ten aanzien van gemeenteraadsverkiezingen kan iedere verkiezingspartij een aanvraag indienen voor:

 • Maximaal 30 kleine borden hangend aan de lantaarnpaal met maximale afmetingen van 0,50 meter hoog en 0,70 meter breed;  
 •  Als extra voorwaarde zal in de vergunning worden opgenomen dat de kleine borden, hangend aan een lantaarnpaal, minimaal 2,5 meter boven de stoep dienen te hangen; 
 • Er mag maximaal 1 bord per lantaarnpaal worden geplaatst; 
 • De periode van plaatsing is maximaal 6 weken (tot 1 dag na de verkiezingen).

Algemeen: 

Voor alle verkiezingen geldt dat:

 • De gewenste aanvraagdatum minimaal 8 weken voor de desbetreffende verkiezing is;
 • Aanvragen op volgorde van binnenkomst worden getoetst en gehonoreerd; 
 • Afhankelijk van beschikbaarheid, maximaal 10 grote borden kunnen worden vergund;
 • De borden rustend op de grond moeten worden aangebracht met maximale afmetingen van 1,22 meter hoog en 0,85 meter breed; 
 • Indien er geen locatie meer beschikbaar is, de aanvraag wordt afgewezen;
 • In de vergunning de locaties worden aangegeven waar de vergunninghouder de borden mag plaatsen;
 • De vergunninghouder bij de borden rustend op de grond zelf mag bepalen welk type zij gebruiken (sandwichborden of driehoeksborden);
 • Het bord mag tot de dag na de verkiezingen blijven staan;
 • De leges voor de vergunning worden geheven conform de legesverordening.

De volledige regels zijn te raadplegen via de website Lokale Regelgeving(externe link)(externe link).

3. Reclame-uitingen

Het is verboden om op, in of aan zaken die eigendom van de gemeente zijn, zowel roerend als onroerend, campagneposters of andere uitingen aan te brengen (artikel 2.26,  lid 1 Verordening fysieke leefomgeving). Dit verbod geldt niet voor de door de gemeente aangebrachte aanplakborden op de bovengenoemde locaties of vergunde driehoeks- of sandwichborden.

Daarnaast is het verboden om (span)doeken aan te brengen (artikel 2.26, lid 3, onder g Verordening fysieke leefomgeving). Wel is het toegestaan om in de aanloop naar verkiezingen, posters aan te brengen achter vensters en dergelijke tijdens een campagne periode.