Verordeningen, gemeentelijke beleidsregels, plannen

Gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en plannen  zijn openbaar en digitaal beschikbaar en te raadplegen op

officielebekendmakingen of via overheid.nl.

Zoeken op overheid.nl. Kies op de pagina in de meest rechtse kolom ‘lokale wet- en regelgeving’. Tik de ‘vier cijfers’ van uw postcode in. Tik daarna op ‘zoeken’. Het zoekresultaat kunt u verfijnen door in de linker kolom te tikken op uitgever ‘Gemeente’.

Register van gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van heel wat taken werkt de gemeente samen met andere gemeenten in de regio. Voor een aantal taken wordt dit samenwerken geregeld in een publiekrechtelijk
samenwerkingsverband. We hebben het dan over gemeenschappelijke regelingen.
De wettelijke grondslag voor het instellen, inrichten en functioneren van gemeenschappelijke regelingen staat in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).

Artikel 27 van de Wgr bepaalt dat burgemeester en wethouders een register bijhouden van
de regelingen waarin de gemeente deelneemt.