Gemeente Simpelveld stelt voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 15 maart 2023 een gemeentelijk stembureau in.

Het gemeentelijk stembureau voert de centrale stemopneming uit en controleert tijdens deze openbare zittingen de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen op partij-niveau van de verkiezingen op 15 maart. Na alle tellingen en controles maakt de voorzitter van het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Verkiezingen vindt plaats op donderdag 16 maart om 08:30 uur. De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor de Waterschapsverkiezingen vindt plaats op donderdag 16 maart om 13:00 uur. Beide zittingen zijn openbaar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan bij de balie van het gemeentehuis.  
 

Stemmen tellen, hoe gaat dat?

In deze infographic van de Rijksoverheid wordt stap voor stap uitgelegd hoe de stemmen geteld worden.

Meldingsformulier Stemopneming Provinciale Staten 2023

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Staten 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau Maastricht via het meldingsformulier stemopneming Provinciale Staten. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van de provincie Limburg moet de melding voor 21 maart 2023, 10:00 uur ontvangen zijn. 

Meldingsformulier Stemopneming Waterschap 2023

Kiezers kunnen bij het waterschap een melding doen, als zij vermoeden dat er een fout is gemaakt in het proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau. U kunt dit via deze link melden bij het Waterschap.(externe link) Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Waterschap Limburg moet de melding voor dinsdag 21 maart 2023, 13.30 uur ontvangen zijn.