De gemeenteraad van Simpelveld beveelt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om voor te dragen tot benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Simpelveld, mevrouw Susanne Scheepers.

Susanne Scheepers is 53 jaar jong, moeder van twee dochters en woont samen met haar partner in Vaals. Momenteel is zij werkzaam als waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur in de gemeente Roermond.

De gemeenteraad is ervan overtuigd dat Susanne Scheepers de juiste persoon op de juiste plaats is. 

Susanne Scheepers
Mevrouw Susanne Scheepers de nieuwe burgemeester van Simpelveld