Koninklijke Onderscheiding voor de heer Ruud Rutten

Dit is een oud bericht.

Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van  Oranje Nassau

Op zondag 10 september 2023 om 14.45 uur reikte burgemeester Susanne Scheepers in Café/Partycentrum “Oud-Zumpelveld” een Koninklijke Onderscheiding uit aan:

De heer R.H. (Ruud) Rutten (85) uit Simpelveld. Hij is benoemd tot LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU.

Decorandus was tot zijn pensionering in 1995 werkzaam als directielid bij een onderwijsstichting voor voortgezet onderwijs te Heerlen en ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

Van 1988 tot 2000 was de heer Rutten penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk Simpelveld/Bocholtz. Betrokkene was begeleider van diverse personen en gezinnen.

Van 1998 tot 2023 was de heer Rutten bestuurslid/penningmeester van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint-Jozef-Arbeider Huls-Simpelveld. Hij wist de stichting financieel gezond te houden, daarnaast organiseerde hij diverse activiteiten waaronder de lustrumactiviteiten. In verband met het overlijden van de dirigent wordt het koor opgeheven.

Van 2007 tot december 2020 was de heer Rutten bestuurslid/penningmeester van de Stichting Bocholtz Simpelveld Beter. Hij was medeverantwoordelijk voor het beoordelen van ingediende verzoeken om financiële bijdragen.

Betrokkene is iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.