Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Simpelveld. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, drogere zomers en meer extreme neerslag zoals in de zomer van 2021.

Door ons aan te passen aan het veranderende klimaat, kunnen we overlast en schade als gevolg van extreem weer, tot een minimum beperken. Daarbij biedt klimaatadaptatie ook kansen om een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren en de betrokkenheid van onze inwoners te versterken. Denk aan het planten van bomen en het vergroenen van tuinen voor meer schaduw en infiltratie en opvang van regenwater.

Deze opgave moeten we samen met alle partijen uit de regio oppakken. Niets doen is immers geen optie.

In de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg is vastgelegd op welke manier de gemeenten samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), maatregelen nemen om de (openbare) ruimte zo in te richten dat deze ook in de toekomst leefbaar is en we in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

In het Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg vertalen wij de ambities uit deze Klimaatadaptatiestrategie naar concrete doelstellingen, acties, maatregelen en initiatieven die we gaan oppakken. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Zo gaan we in 2022 de kwetsbaarheden per gemeente in kaart brengen, onderzoeken we hoe we onze burgers en bedrijven weerbaar kunnen maken tegen wateroverlast en kunnen inwoners en ondernemers een afkoppelsubsidie aanvragen via waterklaar en de WoonWijzerWinkel.