Informatieavonden centrum kern Simpelveld

Dit is een oud bericht.

We nodigen u uit voor onze informatieavonden over het verbeteren van de attractiviteit en het toekomstigbestendig maken van het centrum van de kern Simpelveld.

De woon-, werk- en leefomgeving van centrumgebieden verandert in hoog tempo. De effecten daarvan raken ook de kern Simpelveld. De kern zal naar de toekomst veerkracht moeten hebben om in te spelen op veranderingen. Naast winkelen gaat het daarbij ook om ontmoeten, verblijven, wonen, zorg, cultuur en recreëren.

Toekomstplan Centrum Simpelveld

De gemeente wil samen met diverse partners de komende jaren investeren in het centrum van de kern Simpelveld, om zo een attractief en toekomstbestendig centrum te realiseren. Die opgave is uitdagend en raakt aan veel thema’s, zoals wonen, welzijn, zorg, winkelen, recreëren tot en met het openbare gebied. In dit verband wensen wij samen met belanghebbenden een toekomstplan voor het centrum op te stellen met een concreet uitvoeringsprogramma en maatregelen voor korte, middellange en lange termijn. Hierover willen wij ook graag met onze inwoners en ondernemers in gesprek.

In gesprek met u

Voor het opstellen van het toekomstplan van het centrum van de kern Simpelveld willen wij met onze inwoners en ondernemers in gesprek gaan over kansen, opgaven, concrete acties en maatregelen, die bijdragen aan de transformatie-opgave. Deze informatie en input wordt  meegenomen in een nog op te stellen plan en uitvoeringsprogramma. Door in goede samenwerking kansen en uitdagingen te beschrijven, die wij niet alleen kunnen oplossen, willen wij een gedeelde en betekenisvolle ambitie realiseren, die inspireert en aansluit bij wat wij gezamenlijk tot stand willen brengen, namelijk een attractief en toekomstbestendig centrum, waar het voor eenieder goed toeven is. 

Informatieavonden

Om van onze inwoners en ondernemers te horen of en hoe wij het centrum van de kern Simpelveld moeten / kunnen verbeteren organiseren wij op de volgende data twee informatieavonden:

  • Voor onze inwoners op maandag 4 december 2023 om 19.00 uur in de raadzaal van gemeentehuis.
  • Voor onze ondernemers op maandag 11 december 2023 om 19.00 uur eveneens in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanmelden

Voor de deelname aan de informatieavonden dient u zich van tevoren aan te melden. Aanmelden kan via de mail: r.bartholome@simpelveld.nl. Vergeet niet de datum en het aantal personen te vermelden.