Wanneer u een hond aanschaft of in bezit heeft bent u hondenbelasting verschuldigd. U dient uw hond(en) aan te melden bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Daar vindt u ook de tarieven voor het aanhouden van een of meer honden. De aanslag hondenbelasting ontvangt u van de BsGW. Eens in de zo veel tijd voert de BsGW controles uit op het bezit van honden.