De eikenprocessierups is de komende maanden opnieuw in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Daarom nemen wij maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

De eikenprocessierups is de komende maanden opnieuw in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Daarom nemen wij maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 


Een groot deel van deze eiken staan langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich op de gebieden waar inwoners de grootste risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen. 


Om de overlast te minimaliseren wordt de eikenprocessierups preventief bestreden, in het stadium voor de ontwikkeling van de brandharen. De bestrijding gebeurt door een bespuiting met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor dier en mens. 


De planning is om in week 21 de eiken tegen de eikenprocessierups te behandelen. E.e.a. is afhankelijk van de weersverwachtingen. Indien nodig (gezien het korte tijdvenster) is het mogelijk dat ook in het weekend door de aannemer wordt doorgewerkt. 


Inwoners die desondanks overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente. In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen op plekken waar meldingen zijn gedaan. 
 

Ziet u eikenprocessierupsen op openbare plaatsen waar veel mensen komen? Meld dit dan hier op onze website via het formulier ‘melding openbare ruimte’. Dit kan ook telefonisch via 045 5448383.