Het concept coalitieakkoord van de gemeente Simpelveld is gereed. Maandag 20 juni is dit akkoord besproken in de extra openbare raadsvergadering. Ook zijn in deze vergadering de kandidaat-wethouders benoemd en de raadsleden tot de raad toegelaten die de openstaande vacatures invullen.

Coalitieakkoord 2022 - 2026