De stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen tellen we in onze gemeente centraal. Dat gebeurt een dag na de verkiezingen, op donderdag 23 november, vanaf 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het centraal tellen gebeurt onder leiding van het gemeentelijk stembureau. De telling is openbaar toegankelijk.

De stembureaus tellen op de verkiezingsdag, woensdag 22 november, na 21:00 uur alleen de stemmen op lijstniveau. Dat wordt de ‘voorlopige uitslag’ genoemd. Deze voorlopige uitslag wordt onder meer gebruikt voor de uitzending van de verkiezingsuitslagen op de landelijke televisie. De definitieve telling op het niveau van de afzonderlijke kandidaten vindt de volgende dag, op donderdag 23 november plaats. Na alle tellingen en controles maakt de voorzitter van het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van de verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Heeft deze informatie u geholpen?