Met ingang van 1 juni jl. is de ‘blauwe zone’ in de kern van Bocholtz van kracht gegaan. In deze zone met de herkenbare blauwe markering bij de parkeervakken mag u kort parkeren (1 uur) met een parkeerschijf. U mag de toegestane parkeertijd niet overschrijden. In het centrum geldt een parkeerverbod(zone) voor alle locaties buiten de gemarkeerde (blauwe) parkeervakken. Handhaving zal toezien op het juist parkeren in de parkeervakken én het juiste gebruik van de blauwe zone.