Raadsleden

Raadsleden

De gemeenteraad van Simpelveld heeft in de huidige raadsperiode vijtien raadsleden verdeeld over de volgende raadsfracties.

  • Nevenfuncties

    Veel gemeenteraadsleden hebben naast hun raadslidmaatschap één of meerdere nevenfuncties.Zij melden dit bij de raadsgriffie.

      Een aktueel overzicht van de nevenfuncties (15.2.2021)

  • Inspreekrecht

    Tijdens de commissievergaderingen mogen burgers inspreken op een specifiek onderwerp. Daarvoor is maximaal 30 minuten per voorstel beschikbaar. De inspreektijd per inspreker wordt evenredig verdeeld. Als er minder dan 3 insprekers zijn geldt een maximum inspreektijd van 10 minuten per inspreker. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich 48 uur voor de desbetreffende vergadering aanmelden bij de raadsgriffier, telefoon 045 544 8383 of via de email info@simpelveld.nl