De gemeente Aken wil het bestemmingsplan wijzigen met een aanwijzing van locaties, waarin het plaatsen van windmolens de prioriteit krijgt. 

Dit zijn niet alleen locaties waar al windmolens staan, maar ook nieuwe gebieden voor de ontwikkeling van verdere windparken. Deze gebieden vindt u op de website van de gemeente Aken.(externe link)

De gemeente Aken organiseert een openbare hoorzitting en op diverse data spreekuren waarin burgers hun mening kunnen geven over de plannen. In de flyer vindt u de benodigde informatie over de data, tijden en locaties wanneer deze hoorzitting en de spreekuren plaatsvinden. Inwoners van gemeente Simpelveld die hun bedenkingen willen uiten of meer informatie wensen, kunnen deze hoorzitting en spreekuren bezoeken.

Uiteraard zetten de betreffende Parkstad-gemeenten gezamenlijk in op een constructieve dialoog met de gemeente Aken.