Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke heffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval. De gemeente(raad) stelt jaarlijks de verordening op de afvalstoffenheffing vast met de daarbij behorende tarieven. De aanslag voor de afvalstoffenheffing ontvangt u van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Op de website van de BsGW vindt u alle relevante informatie over de afvalstoffenheffing. Daar kunt u ook terecht wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing.