De werkzaamheden duren grofweg van september 2022 tot en met december 2023.

De gemeente Gulpen-Wittem gaat starten met de (gefaseerde) reconstructie van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg. De werkzaamheden duren grofweg van september 2022 tot en met december 2023.

Er wordt na de bouwvak (vanaf 29 augustus 2022) gestart met rioolwerkzaamheden in fase 6a (vanaf Kromhagerweg richting Simpelveld).

Wegafsluiting, omleiding, planning en fasering

Reconstructie weg naar Eys

Vanaf 29 augustus 2022 tot eind december 2023 is doorgaand gemotoriseerd verkeer van Simpelveld naar Gulpen via Eys niet meer mogelijk. Dit verkeer wordt omgeleid via de N595 en N278 (provinciale wegen Wittem-Nijswiller-Simpelveld). Fietsers worden zoveel mogelijk via woonstraten en lokale wegen omgeleid.

Vanaf januari 2023 is Eys wel weer bereikbaar vanuit Simpelveld.

Meer informatie en omleidingsplannen zijn binnenkort in te zien via de project-website reconstructie-eys

Vragen over het werk

Heeft u vragen over de uitvoering of zijn er bijzonderheden die u wilt bespreken? Neem dan altijd eerst contact op met de heer Beks (omgevingsmanager). De heer Beks is bereikbaar op tel: 06 52640722 of per Email