Vattenfall plaatst de komende jaren, tot en met 2025, op verschillende strategische locaties openbare laadpalen. 

De laadpalen komen centraal in de wijk of het centrum en bij voorkeur bij haakse parkeervakken. Op deze manier bedient één laadpaal meerdere parkeervakken. De laadpalen worden gefaseerd geplaatst en voor iedere fase nemen we een verkeersbesluit. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd en daarin worden de precieze locaties aangegeven. Totdat al deze (ongeveer 35) laadpalen zijn gerealiseerd, plaatsen we geen aanvullende laadpalen in de openbare ruimte. Individuele aanvragen van burgers voor openbare laadpalen worden niet gehonoreerd.
 

Dekkend netwerk laadpalen openbare ruimte

Het streven van Vattenfall is om in 2035 een dekkend netwerk te realiseren waardoor een gebruiker van een elektrisch voertuig nooit meer dan ongeveer 200 meter hoeft te lopen om een laadpaal te bereiken. De dekkingsgraad en het aantal laadpalen in Simpelveld zal worden uitgebreid naar ongeveer 125 laadpalen. Dit sluit aan op de landelijke trend om een grotere dichtheid aan beschikbare laadpalen in de openbare ruimte te realiseren. De groep gebruikers van elektrische voertuigen wordt steeds groter. Vanwege de duurzaamheid en de milieumaatregelen gaat de overgang naar elektrisch rijden steeds sneller. Om aan de vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk om gefaseerd meer laadpalen te plaatsen, waarbij het algemeen belang boven individueel belang wordt gesteld. 
 

Verkeersbesluit

Voor de plaatsing van een laadpaal (een openbaar parkeervak verandert in een parkeervak voor uitsluitend elektrische voertuigen) is een verkeersbesluit noodzakelijk. Er worden namelijk conventionele voertuigen uitgesloten van gebruik. Door de wegbeheerder te verplichten om een verkeersbesluit te nemen, wil de wetgever bereiken dat besluiten weloverwogen worden genomen. Bovendien biedt het besluit voor belanghebbenden de juridische mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. Een bezwaar moet u binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. Nadat u een bezwaar heeft ingediend, neemt de overheid dit in behandeling. Wanneer de bezwaartermijn is verlopen en er zijn geen bezwaren ontvangen, kan de gemeente overgaan tot uitvoer van het besluit. Het verkeersbesluit heeft dan geen specifieke einddatum meer en is dus in principe oneindig geldig. Meer informatie over bezwaar maken en verkeersbesluiten is te vinden op de website van de Rijksoverheid. (externe link)

Laadvoorzieningen op privé grond

Op privé grond is het uiteraard wel mogelijk om een laadvoorziening te realiseren. Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Er zijn geen gemeentelijk subsidieregelingen of financiële tegemoetkomingen beschikbaar voor het realiseren van een laadpaal op eigen terrein. Het is niet toegestaan om laadkabels vanuit een woning over openbaar gebied (bijvoorbeeld het trottoir) naar een voertuig te laten lopen, ook niet als dit met een kabelgoot wordt gedaan. Hier zal handhavend tegen worden opgetreden. Is er bij u in de omgeving (nog) geen laadpaal beschikbaar, dan moet u denken aan alternatieve opties. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken met uw werkgever om uw voertuig daar op te laden.


Parkeren voor de deur

Waar u vroeger steevast voor uw eigen voordeur kon parkeren, geldt dat er tegenwoordig verwacht/geaccepteerd mag worden dat er 100 tot 200 meter gelopen kan/moet worden om uw voertuig te kunnen parkeren. Dit zijn effecten die horen bij de mobiliteitstransitie. De openbare parkeerplaatsen voor benzine/diesel voertuigen zullen vanaf nu ook gedeeld moeten worden met elektrische voertuigen. Voor de ene bewoner kan het, in deze fase, gunstig uitpakken en voor de ander juist niet. Uiteindelijk wordt het algemeen belang boven individueel belang gesteld.
 

Vragen?

Mochten er vragen zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om deze te stellen via de mail info@simpelveld.nl.  Ook kunt u bellen met 045 5448383.