Portefeuilleverdeling

 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening
 • Milieu en Duurzaamheid
 • BOR

Lees ook het coalitieakkoord.

Nevenfuncties

Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties:

A.

 • Lid Bestuurscommissie Wonen Parkstad Limburg
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: onbezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

B.

 • Lid Bestuurscommissie Ruimte Parkstad Limburg
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: onbezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

C.

 • Lid Bestuurscommissie Mobiliteit Parkstad Limburg
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: onbezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

D.

 • Lid Algemeen Bestuur Parkstad Limburg
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: onbezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

E.

 • Lid Algemeen Bestuur Rd4
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: onbezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

Overige nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Lid Algemeen Bestuur fiets en trimclub¬†Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (wisselend)

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

 • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
 • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.