Wateroverlast

Wateroverlast

Een update van de stand van zaken met betrekking tot de wateroverlast.

Al onze berichten over de wateroverlast kunt u ook volgen via de facebookpagina van de gemeente. Dit is een openbare pagina, dus ook als u geen facebook heeft, kunt u alle berichten lezen: 
 • Beste inwoners van gemeente Simpelveld,

  (21-07-2021)

  We willen iedereen bedanken voor de talloze meldingen over gevaarlijke situaties, schades en vervuilingen in de openbare ruimte als gevolg van de wateroverlast. Het heeft de gemeente geholpen om waar nodig vanwege de veiligheid meteen in te grijpen en een volledig beeld te krijgen van de situatie. 

  We kunnen niet iedereen persoonlijk benaderen, maar alle meldingen zijn genoteerd en worden nu stap voor stap aangepakt. U zult begrijpen dat wij niet de enige gemeente zijn die daarbij extra hulp in moet schakelen. Vanwege de vele aanvragen zijn aannemers en personeel moeilijk te krijgen, ook gezien de naderende bouwvakvakantie. Bovendien vragen sommige situaties om enige voorbereiding, zeker als het gaat om herstel aan asfaltwegen. 

  Onze medewerkers zijn met man en macht bezig om de schade in de openbare ruimte zo snel mogelijk te herstellen. Ook in de vakantieperiode gaat dat werk gewoon door. We doen ons best, maar het zal niet voor iedereen snel genoeg gaan. Daarvoor vragen we begrip.

 • Heeft u wateroverlast?

  (21-07-2021)

  En ontvangt u een bijstandsuitkering of extra hulp regeling van Kompas?

  Afgelopen week zijn verschillende plekken in de Kompasgemeenten overvallen door het water. Verzekeraars, de overheid en het Nationaal Rampenfonds hebben toegezegd dat ze slachtoffers zo snel en zo goed mogelijk gaan helpen. Mocht deze hulp voor u te laat komen neem dan contact op met ons. 

  We bekijken dan de mogelijkheden om u te helpen. U kunt hierbij denken aan het verkrijgen van meubels en huisraad via Stichting Samen Delen. Of een zogenaamd overbruggingskrediet totdat u de beschikking heeft over het geld dat u gaat krijgen van bijvoorbeeld de verzekeraar.

  Bel met onze zorgcoaches op 088-4502200 (ma-vr 9.00-12.00) of kijk op naar www.isd-kompas.nl

 • Let op verontreinigd slib!

  (20-07-2021)

  De hoge waterstand van de Maas, en van de beken en zijrivieren zorgt ervoor dat slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Zodra de rivieren en beken zich weer terugtrekken in hun bedding heeft u mogelijk vragen over de risico’s van het achtergebleven slib. De GGD Zuid Limburg wil u informeren over haar adviezen om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen.

  Lees meer
 • Verzekeraars zetten alles op alles om snel de verzekerde schade uit te keren aan getroffen klanten in Limburg.

  (20-07-2021)

  Verschillende maatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. Naast informatie op hun websites en social mediakanalen geven verzekeraars advies over wat mensen moeten doen op het moment dat zij weer terug mogen naar hun woningen. Het is belangrijk dat klanten contact opnemen met hun verzekeraar of adviseur om te horen hoe zij het beste de schade kunnen melden. Maar ook op welke manieren zij de schade kunnen vastleggen en of er bijvoorbeeld instructies zijn bij het opruimen. Pas wanneer het water is gezakt kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief water weggepompt worden. Deze bedrijven beoordelen wat er in huis of aan een pand hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan. 

  Lees meer
 • Hulp voor ondernemers

  (19-07-2021)

  Bent u als ondernemer getroffen door de wateroverlast, dan bent u ongetwijfeld al druk bezig geweest met puin ruimen en schoon maken. Ook de verzekering heeft u vast en zeker al ingeschakeld. Allemaal belangrijke zaken om weer op te krabbelen en uw bedrijfsvoering voort te zetten. 

  Als er zaken zijn waarvan u denkt dat we daar als gemeente nog iets in kunnen betekenen, laat het ons dan weten. Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Martijn Mevis: 045 544 83 83 of m.mevis@simpelveld.nl

  Hij zal samen met u bekijken of de gemeente iets voor u kan doen of u helpen met de weg vinden naar de juiste instantie.

 • Herstel openbare ruimte

  (19-07-2021)

  De hersteloperatie is begonnen. De gemeente is druk bezig met reinigen en opruimen van de openbare ruimte en zorgen dat iedereen weer veilig op pad kan. Hier en daar zijn er nog afzettingen vanwege verzakkingen of beschadigde bestrating. We zijn hard aan het werk om die schade door de wateroverlast te repareren. 
  Alle herstelwerkzaamheden nemen zoveel tijd in beslag dat de andere meldingen noodgedwongen naar achteren schuiven. 
  We vragen uw begrip hiervoor.

  Tegelijkertijd is de inventarisatie van alle schade in de openbare ruimte nog in volle gang. Signaleert u schade, verzakkingen, zaken die kapot zijn, laat het ons weten. Als het een gevaarlijke situatie oplevert, bel dan onze calamiteitendienst openbare werken: 06 53 50 31 29.
  Voor overige meldingen willen we u vriendelijk verzoeken om het te melden via ons website: We nemen alles mee in onze inventarisatie en doen ons best om alles de komende periode te herstellen.

 • Stand van zaken

  (17-07-2021)

  Zaterdag 17 juli

  Het gevaar is geweken in Zuid-Limburg.

  Deze verschrikkelijke ramp kent vele slachtoffers, maar ook ware helden. Hulpverleners die ons in veiligheid brachten, onderdak bieden en troost geven. Of het nou de professional is of de vrijwilliger, de brandweer en politie of de buurman, ik ben intens dankbaar voor alle hulp.

  Het gevaar is geweken, de ramp gebleven. Nu begint het puin ruimen, moeten we moed verzamelen en weer opkrabbelen. En ook nu doen we dat SAMEN, want ook vandaag zijn er vele helpende handen. Dankjewel daarvoor.

  Ik wens alle slachtoffers heel veel sterkte en veerkracht.

  Richard de Boer

  Burgemeester gemeente Simpelveld

  Wilt u helpen maar weet u niet waar te beginnen? L1 heeft heel veel initiatieven verzameld waar u wellicht bij aan kunt sluiten https://l1.nl/HelpendeHanden En ook onze Durpswinkel is op zoek naar vrijwilligers: https://www.facebook.com/durpswinkel/

  Lees meer
 • We staan er niet alleen voor

  (17-07-2021)

  De overstromingen in Zuid-Limburg zijn donderdagavond door het kabinet officieel tot ramp verklaard. Dat betekent dat gedupeerden in aanmerking komen voor een schaderegeling van de Rijksoverheid.

  Het gaat om een regeling in het kader van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Gedupeerden kunnen bij de overheid aankloppen voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt.

  Hoe de regeling precies wordt toegepast moet nog nader worden uitgewerkt. Maar het kabinet geeft hiermee een belangrijk signaal af dat Limburg er niet alleen voorstaat. Ook niet financieel.

 • Telefoonnummer slachtofferhulp: 0900-0101

  (17-07-2021)

  Wilt u uw verhaal kwijt over de wateroverlast? Bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Neem dan contact op met slachtofferhulp via telefoonnummer 0900-0101.

  Geef aan dat u contact opneemt naar aanleiding van de wateroverlast.

 • Schade inventariseren

  (17-07-2021)

  De buitendienst van gemeente Simpelveld is druk doende om alle schade in de openbare ruimte te inventariseren.

  Alle wegen zijn open en begaanbaar, maar er ligt hier en daar wel nog grind en modder op de weg. Ook daar wordt hard aan gewerkt, maar we krijgen het niet in een paar dagen allemaal opgeruimd. We roepen weggebruikers daarom dringend op om met die vervuiling rekening te houden.

  Pas uw snelheid aan en let goed op!

  Signaleert u schade, verzakkingen, zaken die kapot zijn, laat het ons weten. Als het een gevaarlijke situatie oplevert, bel dan onze calamiteitendienst openbare werken: 06 53 50 31 29.

  Voor overige meldingen willen we u vriendelijk verzoeken om het te melden via ons website: https://www.simpelveld.nl/portal/klachten_3371/ We nemen alles mee in onze inventarisatie en doen ons best om de schade de komende periode te herstellen.

 • Bericht van d'r Durpswinkel

  (17-07-2021)

  Mensen die kleinschalige ondersteuning nodig hebben kunnen ons aanstaande week tijdens de reguliere openingstijden van d'r Durpswinkel benaderen.

  De kleinschalige hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het schoonvegen van een stoep, het opruimen van rotzooi in de tuin of het verplaatsen van meubels.

  We zijn van maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur bereikbaar op het mobiele telefoonnummer: 06 28 63 31 37

Archief