Verblijf in het buitenland

Verblijf in het buitenland

Verblijft u binnen een periode van één jaar minstens acht maanden buiten Nederland? Dan moet u bij de gemeente waar u als laatste woonde, aangifte doen van vertrek naar het buitenland. Dit moet u schriftelijk binnen vijf dagen vóór vertrek naar het buitenland doen.
Als u vanuit het buitenland weer in Nederland gaat wonen en gedurende een half jaar meer dan vier maanden in Nederland verblijft, moet u zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont. Dit moet u binnen vijf dagen na aankomst doen.