Instanties waaraan verhuizing wordt doorgegeven

Instanties waaraan verhuizing wordt doorgegeven

  • Rijksbelastingen
  • Ziektekostenverzekeraars
  • Rijkskadaster en Openbare Registers
  • Pensioenfondsen
  • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
  • SVB (sociale verzekeringsbank)
  • Gemeentelijke belastingen
  • Waterschap
  • Dienst Uitvoering Onderwijs