Uittreksel

Uittreksel

Algemene informatie
De gemeente maakt onderscheid tussen uittreksels uit de basisregistratie personen (BRP) en uittreksels uit akten van de burgerlijke Stand.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  In een uittreksel basisregistratie personen staan actuele gegevens van alle inwoners van de gemeente Simpelveld. Wanneer uw persoonlijke situatie verandert, wijzigen ook uw gegevens in de basisregistratie personen. Woont u nu (of vroeger) in de gemeente Simpelveld dan kunt u een uittreksel basisregistratie personen  aanvragen.

  Uittreksels basisregistratie personen zijn nodig voor bijvoorbeeld inschrijving voor een woning, instanties, uitkering van een pensioen of vestiging in het buitenland. 

  BRP, uittreksel

 • Uittreksel uit akten van de burgerlijke stand

  Elke levensgebeurtenis (zoals geboorte, huwelijk, partnerschapregistratie, echtscheiding of overlijden) wordt eenmalig vastgelegd in een akte van de Burgerlijke stand.

  Van iedere levensgebeurtenis wordt steeds één akte opgemaakt. U kunt alleen een afschrift van de akte (uittreksel) bij de gemeente Simpelveld opvragen als de gebeurtenis in Simpelveld heeft plaatsgevonden.

  Burgerlijke stand, afschrift of uittreksel