Wat staat er in

Wat staat er in

Geef aan voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. Op die manier weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Afhankelijk van uw doel kan er namelijk extra informatie op staan zoals uw burgerlijke staat of de datum waarop u in de gemeente bent komen wonen. Ook is het mogelijk om een uittreksel aan te vragen waarop al uw gezinsleden staan vermeld.
Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen.