Iemand machtigen

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om een uittreksel voor u af te halen. Maak een brief met de volgende informatie:

  • waarom u het uittreksel nodig hebt
  • wie de gemachtigde is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde