Verschil huwelijk/partnerschapregistratie

Verschil huwelijk/partnerschapregistratie

Een geregistreerd partnerschap is juridisch vergelijkbaar met een huwelijk. Er is maar één belangrijk verschil en dat heeft te maken met kinderen krijgen. Als binnen een huwelijk een kind geboren wordt, is de echtgenoot volgens de wet de vader.
Gehuwde paren van gelijk geslacht en geregistreerde partners moeten er rekening mee houden dat hun huwelijk/partnerschap en de gevolgen daarvan in het buitenland niet worden geaccepteerd. Bij een langer verblijf of emigratie is het dan ook belangrijk hierover tijdig deskundig juridisch advies in te winnen.

Voor meer informatie kijkt u op rijksoverheid.nl

Wilt u uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. Dit kan alleen gebeuren in uw eigen woonplaats. Het omzetten van een huwelijk in een partnerschap is niet mogelijk.