Regels voor huwelijk of partnerschap

Regels voor huwelijk of partnerschap

Om te kunnen trouwen of een partnerschap te laten registreren moeten u en uw partner voldoen aan de volgende regels:

  • U bent beiden 18 jaar of ouder. Trouwen als minderjarige? U kunt als 16/17 jarige alleen trouwen of een partnerschap aangaan als de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts waaruit blijkt dat zij zwanger is. Verder is ook toestemming nodig van de ouders of voogd.
  • U en of uw partner is in het bezit van de Nederlandse nationaliteit en woonachtig in Nederland.
  • De betekenis van het huwelijk of het partnerschap moet u duidelijk zijn.
  • Uw huwelijk / partnerschap mag nooit onder dwang tot stand komen.
  • Als u al getrouwd bent, mag u geen ander huwelijk aangaan of partnerschap aangaan.
  •  Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kunt u pas trouwen als het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Of u kunt het geregistreerd partnerschap om laten zetten naar een huwelijk. Dit kan alleen in de gemeente waar u woont.
  • Staat u onder curatele wegens verkwisting (bijvoorbeeld geldverspilling) of drankmisbruik? Dan hebt u toestemming nodig van uw curator.. Staat u onder curatele wegens een geestelijke stoornis, dan hebt u toestemming nodig van de kantonrechter.
  • Er mag geen te nauwe verwantschap tussen echtgenoten of partners bestaan. Daarom kunt u niet trouwen of partnerschap registreren met uw eigen kind, (half)broer, (half)zus of eigen ouder. Dat geldt ook als de familieband is ontstaan door adoptie. Bent u door adoptie broer of zus geworden van uw partner, dan kunt u ontheffing krijgen voor een huwelijk van de minister van Veiligheid en Justitie.

Voldoet u niet aan deze regels? Vraag dan de minister van Veiligheid en Justitie om speciale toestemming. Kijk voor meer informatie op 'Huwelijksdispensatie'