Jonger dan 18 jaar

Jonger dan 18 jaar

Jongeren onder de 18 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van de gezaghouder(s). Gezaghouders zijn ouder(s), voogd of curator. Als zij meekomen, tekent een of beide personen aan de balie.
Als de gezaghouder(s) niet meekomen dan moet de jongere een toestemmingsverklaring en een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de gezaghouder(s) meebrengen.