Identiteitsfraude

Identiteitsfraude

Elk jaar worden in Nederland duizenden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen als vermist opgegeven. Slechts één op de vijf documenten komt weer boven water. Dat betekent dat zo’n 80% in het criminele circuit kan belanden. Dit kan enorme schade aanrichten aan de maatschappij en de gemeente.

Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders onzorgvuldig omgaan met hun identiteitskaart, rijbewijs en paspoort. Te gemakkelijk worden kopieën afgegeven en wordt soms het originele identiteitsbewijs in bewaring gegeven. Veel mensen geven bijvoorbeeld op campings hun paspoort als onderpand. Dit is zelfs verboden, staat achter in het document. De houder van een paspoort is verplicht dit zélf te bewaren.

Vaak weet men niet wat wel en niet mag, of verplicht is. Dit is erg riskant omdat de gegevens kunnen worden misbruikt voor fraude.

In de wet staat vermeld dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer dit nodig is voor het “sluiten van een overeenkomst” of wanneer er “een gerechtvaardigd belang” mee is gemoeid. De meeste Nederlanders staan niet stil bij de gevolgen van het zomaar afgeven van hun identiteitsbewijs of kopietjes.
 

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude houdt in dat iemand illegaal gebruik maakt van persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, etc). Fraudeurs kunnen met persoonsgegevens van een ander bijvoorbeeld een bankrekening openen of een creditcard aanvragen. Ook worden soms bestellingen gedaan via internet of wordt een uitkering aangevraagd. Als een persoon er zelf mee instemt dat iemand anders zich voor hem of haar uitgeeft, spreken we ook van identiteitsfraude.

Controle aan balie

Medewerkers burgerzaken zijn poortwachters bij de controle van identiteitsbewijzen. Vaak blijkt dat er weinig aandacht en tijd is voor preventie. De nadruk ligt nog te veel op andere zaken. De nationaliteit van een kind wordt vastgesteld, maar of de documenten van de ouders wel in orde zijn wordt niet onderzocht. De klantvriendelijkheid heeft zoveel prioriteit gekregen, dat we niet meer toekomen aan een belangrijk onderdeel van onze taak: burgers beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens. Er moet gebruik gemaakt worden van de spaarzame mogelijkheden die er zijn in het contact met de burger om ook de juistheid van de identiteit vast te stelen.

Identiteitsbewijs kwijt

Paspoort of identiteitskaart gestolen of vermist?

Als uw paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 3 oktober 2016 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Fraude streng aangepakt

Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Voorkom fraude

Vindt u een identiteitsbewijs van iemand anders? Dan moet u dat altijd melden, of bij de politie of bij de gemeente. Hiermee voorkomt u fraude. Iemand zou misbruik kunnen maken van andermans persoonsgegeven. Bijvoorbeeld door op zijn/haar naam een geldlening af te sluiten, of een aankoop op afbetaling te doen. Jaarlijks wordt hier door miljoenen aan schade geleden.

Zorgvuldigheid

Een identiteitsbewijs raak je makkelijk kwijt. Dat blijkt uit het grote aantal documenten dat jaarlijks als vermist wordt opgegeven. Berg je identiteitsbewijs daarom altijd goed op.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Vanuit de Nederlandse overheid is er een centraal meldpunt identiteitsfraude opgestart. Dit meldpunt registreert een melding, geleidt deze door naar de juiste instantie, houdt de voortgang bij en rapporteert daarnaast over de aard en de omvang van identiteitsfraude. Het meldpunt geeft ook voorlichting over identiteitsfraude en het voorkomen hiervan. Kijk voor meer informatie op: www.bprbzk.nl/idfraude.