Vragen over bouwregelgeving

Vragen over bouwregelgeving

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. U kunt het belangrijkste deel van die regelgeving nalezen op de pagina 'plannen om te (ver)bouwen' en op  verbouwkompas.nl.

Relevante bouwregelgeving bij (ver)bouwen

Bij (ver)bouwen gelden, naast de regels uit het Bouwbesluit, ook andere regelgeving:

  • het bestemmingsplan;
  • welstandseisen;
  • de bouwverordening;
  • het Burenrecht.

Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. Een omgevingsvergunning voor bouwen vraagt u aan via het  Omgevingsloket online.

Bouwtechnische eisen

Het Bouwbesluit 2012 biedt een overzicht van de bouwtechnische eisen waar alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels in Nederland aan moeten voldoen. Deze eisen gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook verbouwingen en slopen vallen onder het Bouwbesluit. Op Bouwbesluit online kunt u de tekst van het Bouwbesluit 2012 raadplegen