Vergunningvrij (ver)bouwen

Vergunningvrij (ver)bouwen

Als blijkt dat u geen bouwvergunning nodig heeft, dan kunt u vergunningvrij bouwen. Vergunningvrij bouwen of verbouwen betekent dat u niet bent gebonden aan de regels de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen. Soms bent u ook niet gebonden aan de regels van het bestemmingsplan. De regels van het Bouwbesluit blijven wel altijd voor u gelden. Het is bovendien aan te raden om met uw buren te overleggen over uw plannen.

NB:  Sinds 1 oktober 2010 mag er meer vergunningvrij gebouwd worden. De regeling voor vergunningvrij bouwen is onderdeel van het Besluit omgevingsrecht, dat tegelijk met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking is getreden (op 1 oktober 2010).

Belangrijkste wijzigingen vergunningvrij bouwen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • vergunningvrij bouwen is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan bij bedrijven en andere niet-woningen;
  • de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen zijn verruimd voor gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.