Sloopmelding doen

Sloopmelding doen

Een sloopmelding kunt u doen via het Omgevingsloket online of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online. Wanneer u een sloopmelding moet doen, volgt uit het Bouwbesluit. Dit is het geval als er sprake is van asbest of als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.

Sloopmelding bij verbouwing
Onder 'slopen' wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u ook een sloopmelding doen.

Sloopmelding voor monument
Staat het te slopen bouwwerk op een plaatselijke, provinciale of landelijke monumentenlijst, dan moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen van een monument. Deze vergunning kunt u tegelijk aanvragen met de melding, via het Omgevingsloket Online