Inmeten van verbouwingen, nieuwbouw en dergelijke

Inmeten van verbouwingen, nieuwbouw en dergelijke

Als u een woning, schuur, bedrijfspand of welke opstal dan ook bouwt, verbouwt of verandert, is de gemeente wettelijk verplicht deze gewijzigde gegevens vast te leggen in zogenaamde basisregistraties. Het maakt hierbij niet uit of het om een (ver)bouw gaat waarvoor u een vergunning nodig heeft of niet. Hoe en wanneer deze gewijzigde gegevens worden vastgelegd, is eveneens door de wetgever geregeld. Hierdoor is het mogelijk dat alle gemeenten op dezelfde wijze registreren en de gegevens laten vastleggen in een landelijke voorziening. Burgers en bedrijven hebben toegang tot (een gedeelte) van deze gegevens, bijvoorbeeld via Publieke Dienstverlening Op de Kaart  (www.pdok.nl)

Een van de voorschriften is dat de gemeente de nieuwe situatie in landelijk dekkende kaarten intekent. Het inmeten/ landmeten en het intekenen gebeurt voor onze gemeente door Het Gegevenshuis waar alle kennis en apparatuur gebundeld is. Dit is een samenwerking van tien gemeenten in de regio en het Waterschap Limburg.

Het kan zijn dat de landmeters van Het Gegevenshuis metingen op of vanaf uw perceel moeten verrichten om de wettelijke taak van onze gemeente te kunnen uitvoeren. Wij vragen hiervoor uw medewerking door de landmeters zoveel mogelijk vrije toegang tot uw perceel te verlenen. Hiervoor alvast bedankt. Uiteraard kunnen deze landmeters zich steeds legitimeren.

Additionele voorwaarde bouwvergunning

Om de gemeente haar wettelijke taak inzake het beheer van basisregistraties te kunnen laten uitvoeren, is het van belang dat medewerkers van Het Gegevenshuis bij (ver)bouw de gewijzigde situatie kunnen inmeten. Hiervoor zullen deze landmeters in veel gevallen het perceel moeten betreden om metingen te kunnen doen. Derhalve ware in de bouwvergunning een voorwaarde op te nemen met de volgende strekking:

Na realisatie van het vergunde is de eigenaar/bewoner/rechthebbende verplicht om de landmeters van Het Gegevenshuis vrije toegang te verlenen tot het gehele perceel voor zover dat nodig is voor het inmeten van de geometrie van de buitenkant van het pand.