Aanvraag omgevingsvergunning afgewezen

Aanvraag omgevingsvergunning afgewezen

Als de gemeente uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft afgewezen, mag u uw bouwplannen niet uitvoeren. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen deze beslissing. Dit moet u schriftelijk (niet per e-mail) doen bij de gemeente.