Ziekte, vakantie of verhuizing

Ziekte, vakantie of verhuizing

Ziekte

Meld ziekte van uw kind bij de vervoerder, per email simpelveld@connexxion.nl of per telefoon: 088-6255392

Vakantie

Als u op vakantie gaat en uw kind verblijft op een ander adres, dan wordt het leerlingenvervoer niet zomaar aangepast, hierover beslist de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente .

Verhuizing

Een verhuizing kan consequenties hebben voor het recht op leerlingenvervoer.