Voorwaarden vergoeding

Voorwaarden vergoeding

U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

  • uw kind een handicap heeft en niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, ook niet onder begeleiding;
  • de school die bij uw levensovertuiging past te ver weg is, meer dan 4 km;
  • uw kind een school voor speciaal onderwijs bezoekt. Hier zijn verschillende afstandscriteria van toepassing.

Daarnaast geldt dat:

  • er geen andere wet- of regelgeving van toepassing is waarop u beroep kunt doen
  • uw aanvraagformulier juist en volledig is ingevuld. U afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage moet betalen

Afstandscriteria

  • Afstand tussen huis/instelling en speciaal basisonderwijs of regulier basisonderwijs moet minimaal vier kilometer zijn
  • Afstand tussen huis/ instelling en speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/VSO): moet minimaal vier kilometer zijn:
  • Geen minimumafstand voor dove kinderen, kinderen met een visuele beperking of kinderen met een meervoudige beperking.

Leeftijdscriteria

Er zijn geen leeftijdscriteria voor leerlingenvervoer.