Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Voor leerlingen die een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoeken moet soms een eigen bijdrage betaald worden, Om te bepalen of u een eigen bijdrage moet betalen heeft u een zogeheten IB60 formulier nodig, met daarop vermeld het gecorrigeerde verzamelinkomen. Dit formulier kunt u bij de Belastingdienst opvragen.