Klacht over medewerker of bestuurder

Klacht over medewerker of bestuurder

De gemeente komt veelvuldig met u in contact. Om deze contacten goed te kunnen onderhouden, streven het gemeentebestuur en zijn medewerkers ernaar u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u, als klant, door de gemeente bent behandeld. De gemeente kent een klachtenregeling voor het geval dat u meent dat u niet juist behandeld bent. Door uw klacht kenbaar te maken kan er iets aan gedaan worden. Hoe werkt deze klachtenregeling en hoe kunt u een klacht indienen?

Wanneer kan ik een klacht indienen?

De klacht kan alleen gaan over het gedrag van een van onze medewerkers / bestuurders/ afdeling of gemeenteraad.
Wij nemen uw klacht niet in behandeling als:

  • Het om een gedraging gaat die langer dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • De klacht al in behandeling is genomen;
  • De klacht betrekking heeft op het algemeen gemeentelijke beleid;
  • Op andere wijze rechtsbescherming wordt geboden, bijvoorbeeld door het indienen van een bezwaarschrift.
  • De klacht een melding openbare ruimte betreft: hiervoor bestaat een apart formulier (vereist DigiD).

Wat moet u vermelden?

  • Naam en adres;
  • De naam van de medewerker / bestuurder / afdeling waarover wordt geklaagd;
  • Een omschrijving van de gedraging;
  • De datum waarop de gedraging plaats heeft gevonden;
  • De reden waarom er bezwaar is tegen de gedraging

Mondeling of schriftelijk?

U kunt een klacht digitaal, schriftelijk of mondeling indienen.

DigiDDigitaal
U hebt een DigiD inlogcode nodig om u online te legitimeren.

Vul het formulier in

Schriftelijk
Een schriftelijke klacht kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Mondeling
Een mondeling klacht kunt u telefonisch doen bel 045 544 83 83 of u komt tijdens openingstijden naar het gemeentehuis.

Wetgeving/ Regelgeving?

Hoe uw klacht wordt behandeld leest u in de interne klachtenregeling.

Bent u het niet eens met de afhandeling?

Bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht door de gemeente is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman (Postbus 93122) te 2509 AC Den Haag) binnen een jaar nadat de klacht door de gemeente is afgedaan.